PL

włącz dźwięk powiadomienia czatu

Niczuk. Gwarancja jakości.

Od ponad sześćdziesięciu lat proponujemy Państwu wyroby najwyższej jakości, co potwierdza funkcjonujący w firmie Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 3834, EN 1090 oraz ISO 14001:2015 wdrożony w celu lepszego zaspakajania potrzeb Klientów oraz poprawy zarządzania organizacją poprzez ciągłe doskonalenie systemu przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

Podstawową działalnością Spółki THALE jest projektowanie, produkcja i sprzedaż systemów zamocowań dla branży instalacyjnej, elementów nośnych, konstrukcji stalowych, maszyn do transportu bliskiego oraz oprzyrządowania i narzędzi specjalistycznych.

Pojęcie jakości w Naszej Firmie traktowane jest jako spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów, zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz budowanie trwałych i wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi. Powyższe działania realizujemy z poszanowaniem środowiska naturalnego, uwzględniając wpływ naszych wyrobów i przedsięwzięć na otoczenie.
W myśl powyższego, deklarujemy zgodność i ciągłe doskonalenie funkcjonującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 3834, ISO 14001:2015, EN 1090 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji.

Dążymy również do realizacji następujących celów:
Nieustannego rozwoju firmy i ciągłego umacniania pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby Klientów oraz rozszerzenie zakresu oferowanych wyrobów i usług,
Zdobywania nowych rynków dla naszych produktów,
Stałego monitorowania rynku, aktywnie reagując na potrzeby, opinie i oczekiwania zgłaszane przez naszych obecnych i potencjalnych Klientów oraz inne strony zainteresowane,
Stosowania surowców i materiałów gwarantujących powtarzalną jakość wyrobów,
Skutecznego egzekwowania wymaganej jakości od pracowników, współpracowników i dostawców,
Prowadzenia działalności zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju poprzez realizowanie strategii biznesowych dbających o środowisko, potrzeby społeczeństwa i rentowność ekonomiczną,
Zapewnienie i doskonalenie zasobów ludzkich, infrastrukturalnych oraz środowiskowych,
Zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie ochrony środowiska, Budowania świadomości jakościowej i ekologicznej pośród pracowników,
Minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i zapobiegania zanieczyszczeniom, korzystając z nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze.

Wierzymy, iż realizacja wyznaczonych celów sprawi, że logo naszej firmy będzie kojarzyło się nam, naszym Klientom i Partnerom z solidnością, profesjonalizmem i zaufaniem.

Niniejsza Polityka została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności. Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizację postanowień niniejszej Polityki.

Olsztyn, 31.10.2022r.
Prezes - Jakub Niczuk

ISO
9001:2015:

ISO 14001:2015:

ZKP EN 1090-2:

ZKP EN 1090-4:

Certyfikat spawalniczy EN 1090-2:

Certyfikat spawalniczy EN ISO 3834-2:

Zarejestruj się

Zaloguj się

Przypomnij mi hasło

Wyślij przypomnienie
ZAPYTAJ DORADCĘ
ZAPYTAJ DORADCĘ
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość