PL

włącz dźwięk powiadomienia czatu

Projekty unijne.

Realizujemy projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których celem jest dalszy rozwój firmy poprzez modernizację technologii służących zarządzaniu przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, a także usprawnienie procesów produkcji oraz obsługi Klientów. Ponadto w ramach tej formuły wsparcia finansowego z UE prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad prototypami nowych produktów.

THALE sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Zwiększenie udziału technologii informacyjno- -komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem THALE Sp. z o. o. sp. k.”

Celem projektu jest zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem THALE sp. z o. o. sp. k. (wraz z przeszkoleniem pracowników) prowadzące m.in. do obniżenia kosztów działalności gospodarczej, usprawnienia kontaktów z klientem oraz usprawnienia procesów zarządczych w zakresie zasobów ludzkich i rzeczowych (w tym produktowych i usługowych).

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych (badania przemysłowe i prace rozwojowe), których rezultatem będą prototypy dwóch nowych rodzajów profili zamkniętych wraz z akcesoriami komplementarnymi tworzące innowacyjny system zamocowań do dużych obciążeń.

Thale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Wilimowie 2, 11-041 Olsztyn, będzie realizować projekt w ramach konkursu A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Projekt finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie inteligentnego magazynu, poprzez rozbudowę istniejącego zakładu Thale sp. z o.o. sp.k.

Link do dokumentacji >>

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/01/2024

THALE sp. z o.o. sp.k. informuje o rozstrzygnięciu postępowania opublikowanego w dniu 19.01.2024r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 20.02.2024r. do godziny 12:00 wpłynęła oferta firmy, spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

CoBouw Polska Sp. z o. o.

ul. Gdańska 91/93

 90-613 Łódź

Wartość oferty: 30 500 000,00 zł

Thale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Wilimowie 2, 11-041 Olsztyn, będzie realizować projekt w ramach konkursu A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Projekt finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, na inwestycji polegającej na budowie inteligentnego magazynu, poprzez rozbudowę istniejącego zakładu Thale sp. z o.o. sp.k.

Link do dokumentacji >>

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/02/2024

THALE sp. z o.o. sp.k. informuje o rozstrzygnięciu postępowania opublikowanego w dniu 09.02.2024r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 19.02.2024r. do godziny 9:00  wpłynęła oferta firmy, spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

ISMW Mateusz Wieczorek

ul. Hausbrandta 38/135

80-126 Gdańsk

Wartość oferty: 210 000,00 zł

 

Thale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Wilimowie 2, 11-041 Olsztyn, będzie realizować projekt w ramach konkursu A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Projekt finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę wózków VNA oraz regałów.

Link do dokumentacji >>

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE 01/03/2024

THALE sp. z o.o. sp.k. informuje o rozstrzygnięciu postępowania opublikowanego w dniu 15.03.2024r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 15.04.2024 r. do godziny 9:00 wpłynęła jedna oferta firmy, spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

WDX S.A. ul. Taśmowa 7, 02-667 Warszawa
Wartość oferty: 554 268,00 euro

Thale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Wilimowie 2, 11-041 Olsztyn, realizuje projekt „Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Wilimowie”,  dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż stacji ładowania wraz z odbiorem UDT.

Link do dokumentacji >>

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA – ZAPYTANIE OFERTOWE 02/03/2024

THALE sp. z o.o. sp.k. informuje o braku rozstrzygnięcia postępowania opublikowanego w dniu 29.03.2024 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 15.04.2024 r. do godziny 9:00 wpłynęła jedna oferta firmy electromobility.ONE sp. z o.o., nie spełniająca warunków udziału w postępowaniu.

Thale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Wilimowie 2, 11-041 Olsztyn, realizuje projekt „Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Wilimowie”,  dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”– budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż stacji ładowania wraz z odbiorem UDT.

Link do dokumentacji >>

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA – ZAPYTANIE OFERTOWE 01/04/2024

THALE sp. z o.o. sp.k. informuje o rozstrzygnięciu postępowania opublikowanego w dniu 30.04.2024 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 15.05.2024 r. do godziny 9:00 wpłynęła jedna oferta firmy, spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

electromobility.ONE sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80/F35, 00-175 Warszawa

Thale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Wilimowie 2, 11-041 Olsztyn, będzie realizować projekt w ramach konkursu A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Projekt finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę wózka czterokierunkowego wysokiego składowania.

Link do dokumentacji >>

Thale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Wilimowie 2, 11-041 Olsztyn, realizuje projekt „Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Wilimowie”, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do podłączenia ładowarki.

Link do dokumentacji >>

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA – ZAPYTANIE OFERTOWE 02/05/2024

THALE sp. z o.o. sp.k. informuje o rozstrzygnięciu postępowania opublikowanego w dniu 29.05.2024 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 13.06.2024 r. do godziny 9:00 wpłynęła jedna oferta firmy, spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

ELEKTROBIS sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 16/32, 10-461 Olsztyn
Wartość oferty: 220 000,00 zł

Dowiedz się więcej o marce Niczuk.

Zobacz naszą prezentację wizerunkową lub pobierz katalog produktowy.

Zarejestruj się

Zaloguj się

Przypomnij mi hasło

Wyślij przypomnienie
ZAPYTAJ DORADCĘ
ZAPYTAJ DORADCĘ
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość