<< cofnij

PROGRAM OBLICZENIOWY


 

Program obliczeniowy Niczuk składa się z 3 modułów obliczeniowych: Belka, Rama i Kompensacje. Program usprawnia obliczenia podczas projektowania zamocowań wszelkiego rodzaju  instalacji  i  przedstawia  wyniki  w  przejrzystej formie.


 

BELKA
 


Moduł umożliwia wyznaczenie wartości naprężenia w profilu montażowym oraz strzałki ugięcia profilu w zależności od sposobu podparcia elementu i wartości przyłożonych sił. Belka zapewnia możliwość analizy układów z jednym punktem podparcia– konsole oraz układów jedno- i wieloprzęsłowych do 10 punktów podparcia.

RAMA
 


Moduł daje możliwość  wyznaczania odpowiednich elementów do zbudowania ramy 3D przy zadanych obciążeniach.

KOMPENSACJE
 


 

Moduł służy do wyznaczania sił działających na punkty stałe, wydłużenia termicznego oraz naprężeń w rurociągu. Obliczenia wykonywane są dla jednego z 5 schematów kompensacji: typ L, U i Z, brak kompensacji i kompensatory mieszkowe.