Menu kategorii
<< cofnij

Proces rekrutacyjny


Proces rekrutacyjny jest zróżnicowany w zależności od charakteru proponowanego stanowiska. W trakcie całego procesu Państwa dane osobowe wykorzystywane są zgodnie z obowiązującym prawem jedynie do celów rekrutacyjnych firmy THALE Sp. z o. o. Sp. k. (dawniej NICZUK Sp. j.) z siedzibą w Wilimowie.

Aplikacje można wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@niczuk.pl bądź poprzez zakładkę aplikacja on-line
Dodatkowe informacje odnośnie wymagań stanowiskowych można uzyskać pod numerem telefonu:

  • dla stanowisk nieprodukcyjnych +48 89 521 19 75

  • dla stanowisk produkcyjnych +48 89 521 13 81


Jeśli aplikacja nie jest związana z aktualnym ogłoszeniem prosimy o wskazanie preferowanego działu, w obrębie którego szukacie Państwo zatrudnienia i który najbardziej odpowiada  Waszym predyspozycjom i umiejętnościom. Obszarami, w których zatrudniamy są: handel krajowy, handel zagraniczny, produkcja, magazynowanie, logistyka i zakupy, dział techniczny, kontrola jakości, marketing, księgowość i kadry.
 

Przykładowa procedura rekrutacyjna:Wstępna analiza nadesłanych dokumentów

Jeśli aplikacja będzie zawierała informacje pozwalające na pozytywną weryfikację pod względem wymagań,  kandydat zostanie zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


Wstępne rozmowy telefoniczne

Odbywają się z  kandydatami w celu uzyskania dodatkowych bądź brakujących  informacji.


Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

(z przedstawicielem docelowego działu bądź przedstawicielem zarządu firmy).
Ma na celu zweryfikowanie informacji zawartych w dokumentach na temat Państwa wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Podczas spotkania kandydat na sposobność przedstawienia własnych potrzeb i zadawania pytań odnośnie potencjalnego stanowiska oraz innych aspektów związanych z jego zatrudnieniem


Ewentualna druga rozmowa (w zależności od stanowiska)

Po drugich rozmowach następuje końcowy proces decyzyjny i złożenie propozycji  konkretnemu kandydatowi.
 

Przekazanie informacji zwrotnej

Kontakt telefoniczny z wszystkim kandydatami zaproszonymi na rozmowę kwalifikacyjną z informacją o zakończeniu rekrutacji i jej wyniku.

Aplikacja on-line

W przypadku wypełniania kwestionariusza osobowego zamieszczonego na naszej stronie prosimy o podanie numeru referencyjnego – jeśli odpowiadają Państwo na konkretne ogłoszenie oraz dołączenie CV.
Kwestionariusz zawiera pytania o dane osobowe, wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe. Są to pytania obowiązkowe. Ostatnią część stanowią pytania odnośnie oczekiwań względem pracodawcy, które również są obowiązkowe - ale odpowiedzi na nie nie mają wpływu na wyniki rekrutacji.