Menu kategorii

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe / Akrylowe masy ognioochronne (AO)

<< cofnij
  • Zastosowanie: przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczenia dylatacji i szczelin
  • (o szerokości do 50 mm).
  • W połączeniu z innymi elementami systemu przeznaczona do ogniochronnego zabezpieczenia:
  • - rur stalowych i miedzianych izolowanych wełną mineralną,
  • - pojedynczych kabli oraz wiązek kabli z izolacją z PVC lub PE,
  • - kombinowanych przejść instalacyjnych.
  • Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określone są w Aprobacie Technicznej.
  • W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Niczuk Metall-PL.

 


Nazwa Opakowanie Oznaczenie do zamówienia Numer katalog
Akrylowa masa ogniochronna 310 ml AO* 80650000005

* do wyczerpania zapasów