Menu kategorii

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe / Kołnierze ogniochronne KO-S

<< cofnij
 • Zastosowanie: ogniochronne uszczelnianie przejść:
 • - rur palnych, rur palnych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej,
 • - rur stalowych,żeliwnych, miedzianych i tworzywowych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej,
 • - kabli elektrycznych w rurze osłonowej,
 • przez przegrody rozdzielenia pożarowego.
 • Montaż:
 • - w ścianach - dwa kołnierze (po obu stronach ściany),
 • - w stropach - jeden kołnierz (od dołu stropu).
 • Wolne przestrzenie, do szerokości 5 mm, pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a rurą lub zewnętrzną otuliną izolacyjną rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną.
 • Szczeliny o szerokości większej niż 5 mm należy wypełnić zaprawą cementową, gipsową lub wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 150kg/m3.
 • Wkład pęczniejący kołnierza może być docinany na wymaganą długość, większą lub równą zewnętrznemu obwodowi zabezpieczonej rury.
 • Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określone są w Aprobacie technicznej.
 • Kołnierz ogniochronny segmentowy  można  wykonać zabezpieczeń kilku rur prowadzonych razem,  przeznaczony jest  także  do  montażu  kołnierzy  otwartych  o  kształcie  U, umożliwiających  wykonanie zabezpieczenia na kolanach rur palnych. W tym przypadku nie stosujemy klamer spinających. Ważne jest by zawsze na pierwszym i ostatnim segmencie obudowy stalowej zostały założone uchwyty mocujące.
 • W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z opiekunem regionu firmy Thale.

 

Obudowa segmentowa [m.b.] Wkład pęczniejący [m.b., szer., gr.] Elementy mocujące [szt] Elementy łączące [szt.] Oznaczenie do zamówienia Numer katalogowy
2 2 m x  60 mm x 6,5 mm 27 10 KO-S-110 80620111100
2 7 m x 60 mm x 4 mm 18 3 KO-S-200 80620122000

 

Średnica Kołnierza [mm] Typ zestawu potrzebnego do zbudownia kołnierza Długość obudowy segmentowej potrzebna do wykonania kołnierza Długość wkładu pęczniejącego do odcięcia [mm] Ilość owinięć rury wkładem pęczniejącym Ilość elementów mocujących [szt.] Kolejne numery segmentów obudowy na których należy umieścić elementy mocujące
25 KO-S-110 8 95 1 2 2 i 6
32 KO-S-110 9 122 1 2 2 i 6
40 KO-S-110 11 159 1 2 2 i 7
48 KO-S-110 12 175 1 2 2 i 8
55 KO-S-110 13 190 1 3 3 i 7 i 11
68 KO-S-110 16 237 1 3 3 i 9 i 14
82 KO-S-110 19 275 1 3 4 i 10 i 16
90 KO-S-110 20 301 1 3 5 i 10 i 16
110 KO-S-110 24 369 1 4 2 i 8 i 14 i 20
125 KO-S-200 31 1768 4 4 2 i 10 i 18 i 26
135 KO-S-200 33 1909 4 5 2 i 9 i 16 i 23 i 30
160 KO-S-200 38 2239 4 6 2 i 8 i 15 i 21 i 27 i 34
180 KO-S-200 41 2517 4 7 4 i 10 i 16 i 22 i 28 i 34 i 40
200 KO-S-200 45 2730 4 7 4 i 10 i 16 i 22 i 28 i 34 i 40
Dla rur izolowanych należy zawsze użyć kołnierza o średnicy większej lub równej średnicy zewnętrznej izolacji rury
Przy montażu na mufie rury należy użyć kołnierza o średnicy równej lub większej od średnicy zewnętrznej mufy
Dla rur nie palnych minimalna grubość izolacji typu FEF wynosi 10mm a maksymalna 50mm.