Menu kategorii

Kariera / Aplikacja on-line

<< cofnij
Dane podstawowe

Numer referencyjny ogłoszenia

Nazwa stanowiska

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Kontakt

Wykształcenie i umiejętności

Wykształcenie

Nazwa szkoły/uczelni

Specjalizacja

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

Ocena końcowa/średnia

Wykształcenie uzupełniające

Znajomość języków obcych

Język

Poziom znajomości

Posiadane certyfikaty, dyplomy, dodatkowe uprawnienia

Czy posiadasz prawo jazdy kategorii B

Inne kategorie

Doświadczenie zawodowe

Czy posiadasz doświadczenie w naszym profilu działalności

Proszę przedstawić swoje doświadczenie zawodowe zaczynając od ostatniego/obecnego miejsca zatrudnienia

Jakimi sukcesami chcesz się z nami podzielić?

Oczekiwania wobec nas
Poniższe pytania nie będą brane pod uwagę przy procesie rekrutacji, ale są obowiązkowe

Oczekiwane wynagrodzenie brutto

Na czym zależy ci najbardziej w trakcie pracy

Co byłoby dla Ciebie miłym zaskoczeniem w nowym miejscu pracy?

Dlaczego jesteś idealnym kandydatem

Załącznik
Jeśli chcesz załączyć cv, list motywacyjny bądź inny dokument

Przepisz kod z obrazka:

Kandydatów informujemy, że administratorem ich danych osobowych jest THALE Sp. z o. o. Sp. k. (dawniej NICZUK Sp. j.) w Wilimowie, Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, oraz o przysługujących na podstawie ww. ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o prawie dostępu do swoich danych i prawie ich poprawiania tj. o uprawnieniach wynikających z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych i dobrowolności podania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na które aplikuje kandydat, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także w przyszłych procesach rekrutacyjnych.