Dokumentacja techniczna

<< cofnij

DOKUMENTACJA TECHNICZNA


 

Branża, którą reprezentujemy stawia przed nami wiele wymogów.
Najważniejszymi z nich są jakość i bezpieczeństwo. Kontrolowanie
procesów realizacji i stały nadzór nad dokumentacją to tylko
część starań naszej codziennej pracy. Nasze rozwiązania
systemowe są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym.


 

CERTYFIKAT
EN ISO 9001

 


Od lat towarzyszy nam we wszystkich działaniach system zarządzania  jakością  zgodny  z  wymaganiami  EN  ISO 9001. Aprobaty techniczne i certyfikaty, które posiada nasz system  podwieszeń  są  dowodem  na  to,  iż  jesteśmy  dla Państwa odpowiednim Partnerem. System zarządzania wg EN  ISO  9001  stanowi  potwierdzenie  spełnienia  wymagań norm w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz serwisu kompletnych systemów zamocowań instalacji.

Zobacz certyfikat

APROBATY
ITB


 

Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej stanowią specyfikację  techniczną  w  procesie  oceny  zgodności i wydania w oparciu o tę ocenę deklaracji zgodności - dokumentów  dopuszczających  wyroby  do  obrotu  i  stosowania w budownictwie.

 

Zobacz certyfikat

CERTYFIKATY
CNBOP-PIB

 


Certyfikaty  Centrum  Naukowo-Badawczego  Ochrony  Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut  Badawczy  stanowią  specyfikację  techniczną w  procesie  oceny  zgodności  i  wydania  w  oparciu  o  tę ocenę  deklaracji  zgodności  –  dokumentów  dopuszczających  wyroby  do  obrotu i  stosowania  w  instalacjach  przeciwpożarowych.